ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง สสอ.เทพารักษ์
:: :: 08 เม.ย. 2563 :: ดาวน์โหลดไฟล์
:: :: 19 ธ.ค. 2562 :: ดาวน์โหลดไฟล์
:: :: 31 ก.ค. 2562 :: ดาวน์โหลดไฟล์
:: :: 20 เม.ย. 2562 :: ดาวน์โหลดไฟล์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561 :: admin :: 26 ธ.ค. 2561 :: ดาวน์โหลดไฟล์
สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนประจำปีงบประมาณ 2561 :: admin :: 26 ธ.ค. 2561 :: ดาวน์โหลดไฟล์
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.ประจำปีงบประมาณ 2562 :: admin :: 26 ธ.ค. 2561 :: ดาวน์โหลดไฟล์
มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง :: admin :: 26 ธ.ค. 2561 :: ดาวน์โหลดไฟล์